• Background Image

    Kalite konrolde de Resport Catering bir adım önde!

    15/10/2018

15/10/2018

Kalite konrolde de Resport Catering bir adım önde!

Resport Catering bünyesinde kalite kontrol laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarda mikrobiyolojik ve fiziksel analizler yapılmaktadır. Laboratuvarda görev yapan uzman kadromuz ile Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği kapsamında; Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Koliform, Bacillius cereus, Staphylococcus Aureus , Küf- Maya, Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı, Entereobacter ve Rope analizleri yapılmaktadır.

Gelen hammadelerin fiziksel kontrollerinin yapıldığı fiziksel analiz cihazlarımızda laboratuvarımızda bulunmaktadır. Kalite departmanımız tarafından yapılan rutin denetimler sırasında yemeklerden,ham maddelerden, kullanma sularından, çalışma ortamından-depolardan hava numunesi alınmaktadır. Ayrıca personel ve ekipman temizliklerinin kontrolü amacı ile personelin ellerinden ve ekipmanlarından swaplama yöntemi ile numuneler alınarak laboratuvarımıza analiz edilmektedir. Bununla birlikte, düzenli aralıklar ile akrediarasyon belgesine sahip bir dış laboratuvardan analiz hizmeti alınarak ürünlerimiz ve işletmemiz kontrol altında tutulmaktadır.