• Background Image

    Hijyen

Hijyen Birinci Planda
“Mutfaklarda Hijyen, Kalite ve Lezzete yüksek hakimiyet.” Gıda sektöründe başarı büyük miktarlarda üretim yapmaktan değil, sağlıklı ürünler sunmaktan geçer. Sağlığın ilk şartının hijyen olduğunu çok iyi biliyoruz. Mutfaklarımızda a’ dan z’ ye her ayrıntının tıpkı evinizdeki gibi tertemiz olmasını ilke olarak en üstte tutuyoruz.

Resport Catering ISO 9001 Kalite Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Yönetimi Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

Hijyen Uygulamalarımız: Mutfaklarımız düzenli olarak bağımsız denetim kuruluşları ve yetkin hijyen kalite ekibimizce ayrı ayrı denetlenir. Denetimlerde kritik nokta kontrolleri gerçekleştirilerek, çalışanların ellerinden, kullandıkları araçlardan, içme/ kullanma sularından ve ürettikleri ürünlerden numuneler alınmaktadır.

İlgili numuneler bağımsız kuruluşlarca incelendiği gibi daha sık periyotlarla Resport Catering Kalite Laboratuarı tarafından mikrobiyolojik hijyen ölçüm ve analizlerine tabi tutulur. Alınan sonuçlar neticesinde eğitim konuları ve önleyici aksiyonlar belirlenerek müşterilerimize raporlanır.

Hijyen Eğitimi: Tüm çalışanlarımız Hijyen Eğitim Yönetmeliği gereğince Halk Eğitim Merkezleri tarafından belgelendirilmektedir.

Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları: Mutfaklarımız ürün tür ve gruplarına göre ayrıştırılmış “çevre dostu” ve marka bilinirliği yüksek temizlik ürünleri ile dezenfekte edilerek kayıt altına alınır.

Haşere ve Kemirgen Kontrolleri: Mutfaklarımız ilgili sertifika ve yetki belgelerine haiz ilaçlama şirketleri tarafından dünya sağlık örgütünün onayladığı pestisitler ile zararlılara karşı kontrol altında tutulmaktadır.

Sağlık Kontrolleri: Yemek üretimi ve servisi ile görevli tüm çalışanlarımız yasalarca öngörülen periyotlarla sağlık kontrollerinden geçirilmektedir.

hijyen-1


Kalite Politikamız

RESPORT AŞ, müşteri memnuniyetinin, ürün kalitesi ve güvenliğini sağlamak, müşteri memnuniyetini artırarak devam ettirmek, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevreye duyarlı olmayı ve temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, ISO 9001, ISO 22000, ISO 10002, 14001 ve TS 18001 standartları gereklerine uygun, yazılı bir “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturmuştur ve işletmektedir.

Bu kapsamda RESPORT AŞ;

Yönetimin katılımı sağlanarak, firmamızın yapısı, büyüklüğüne uygun, amaçlarıyla tutarlı hedeflere ulaşabilmek için programlara gerekli destekleri, kaynakları sağlamayı, gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Tüm faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uyarak sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeyi,

İlgili tüm riskleri gözden geçirerek %100 gıda güvenliği şartları içinde üretim yapmak için tüm prosesleri ölçülebilir hedeflerle desteklemeyi ve gözden geçirmeyi,

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım prensibi ile hizmetimizin kalitesini artırmak için yazılı ya da sözlü olarak iletilen her türlü müşteri şikâyetini; tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmeyi,

Etkili iletişim kanalları oluşturarak müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli kaynakları ayırmayı

Çalışanların müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmayı,

Teknolojik gelişmelerden faydalanarak müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılamayı.

Gelen tüm müşteri başvurularını kayıt altına alarak; gizlilik, şeffaflık, objektiflik, erişebilirlik, hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, sürekli iyileştirme ilkelerini sağlamayı,

Çalışanlarını, kaliteyi, gıda güvenliğini, müşteri memnuniyetini arttıracak, çevre ve iş sağlığı güvenliği risklerini azaltacak projeler geliştirmeleri konusunda teşvik edip onları desteklemeyi, gerekli eğitimleri almalarını sağlamayı

Çalışanlarının yanı sıra, tedarikçi ve görevlendirdiği taşeronlar arasında kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirecek şekilde hareket etmeyi,

Uygun dilde iletişim kurarak, tüm çalışanların katılımının sağlanması ve ilgili iç ve dış kuruluşlarla iletişim içinde olmayı İş sağlığı ve güvenliği konularında ilgili taraflar için ulaşılabilir olmayı ve çevre ile ilgili faaliyetlerde halkın erişimine açık olmayı

Oluşturduğu Entegre yönetim sistemi ile Kalite, Gıda Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti, İSG ve Çevre sistemlerinin performanslarını sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirmeleri sürekli kılmayı

Çevreyi korumayı ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrol altında tutmayı,

Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde kalite, gıda güvenliği, müşteri memnuniyeti, çevre ve iş sağlığı konularını ön planda tutmayı,

Alınacak önlemlerle çevreye vereceği zararı en aza indirebilmek ve sıfır kayda değer kaza hedeflerini yerine getirebilmek için gerekli proaktif ve reaktif önlemleri almayı,

Her türlü kazayı raporlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansını görünür kılmayı,

Çalışanlarımıza ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmeyi ve denetimini sağlamayı

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler; kısaca tüm ilgili taraflar ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemeyi, bilgi alış verişinde bulunmayı

Taahhüt eder.