Tedarikçilerimizi nasıl seçeriz?

2

Satın alma departmanı tarafından potansiyel tedarikçiler bulunur ve ilk görüşmeler yapılır.

3

Hijyen kalite yetkililerimizce habersiz denetimler yapılır ve numuneler alınır. Onaylanan tedarikçilerle bir sonraki aşamaya geçirilir.

4

Tedarikçilerden alınan numuneler üretim departmanına sevk edilir. Ürünün lezzeti, pişmesi ve kullanım kalitesi ile ilgili deneyler yapılır.

5

Bu işleme eş zamanlı olarak ürünler kendi laboratuvarımızda incelenir, ihtiyaç duyulursa akredite dış laboratuvarlara da gönderilerek ürün kalitesi tespit edilir. Ürün ve markanın onayına müteakip firma “onaylı tedarikçi listesine” dahil edilir.

6

Yapılan incelemelerin sonuçlarına göre kalite ve satın alma departmanlarının ortak değerlendirmeleri ile ürünlerin alınıp alınmayacağına karar verilir. Onaylı tedarikçiler dışında hiçbir firma ile çalışılamaz.

7

Tedarikçinin performansı periyodik denetimler, laboratuvar analizleri ve mutfaklar tarafından ürün kabulünde ve kullanımındaki kalitesi konusundaki bildirimlere dayanan bir formül ile puanlandırılır..

8

Tedarikçiler sürekli izlenir ve sistemlerini iyileştirmesi yönünde destek olunur.